Zajęcia Plastyczne dla dzieci i młodzieży

Witamy w Miejskim Domu Kultury „Południe”

na Zajęciach Plastycznych dla dzieci i młodzieży!

Nasze motto brzmi: „BĄDŹ KREATYWNY I BAW SIĘ!”

Zajęcia są prowadzone przez mgr sztuki Karolinę Pawlak i odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 16.00 – 17.00 (grupa młodsza) oraz od godziny 17.15 – 18.45 (grupa starsza).

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Podczas gdy wiedza ogranicza się do tego, co jest znane i rozumiane w chwili obecnej, wyobraźnia obejmuje cały świat
i wszystko to, co kiedykolwiek będzie wiadome i pojmowane.”

A. Einstein

Dlaczego Zajęcia Plastyczne są tak ważne w rozwoju każdego dziecka?
Ponieważ poza tym, że kształcą umiejętności manualne, umacniają także poczucie własnej wartości dziecka i jego potrzebę indywidualizmu. Wyzwalają ukryty potencjał twórczy, a także stymulują dziecięcą wyobraźnię dzięki kontaktowi ze sztuką.

Dlaczego powinno się dbać o rozwój wyobraźni?
Ponieważ osoby z bogatą wyobraźnią potrafią wykorzystywać swe obserwacje, wiedzę i doświadczenie do wytwarzania nowych, oryginalnych obrazów i idei. Silnie rozwinięta wyobraźnia warunkuje nie tylko bycie artystą, jest także niezbędna wynalazcom, konstruktorom, uczonym, pisarzom, architektom i racjonalizatorom. Gdy dzieci są pomysłowe, ułatwia im to naukę i inne działania; sprawia, że są zaradne i samodzielne.

W jaki sposób Zajęcia Plastyczne budują u dziecka poczucie własnej wartości?
Dzięki możliwości wyrażania siebie (autoekspresji) w przyjaznej i twórczej atmosferze, dziecko staje się odważniejsze w uzewnętrznianiu własnych myśli. Sztuka, w szczególności u przedszkolaków, pozwala wyzwolić głębię uczuć, którą trudno byłoby im wyrazić w inny sposób. Nie tylko sam akt tworzenia staje się tu źródłem satysfakcji, ale także filozofia zajęć, nastawiona na indywidualizm powoduje zadowolenie z bycia sobą po prostu. Niebiesko-zielone góry na tle czerwonego nieba? Dlaczego nie? – oryginalności zawsze mówimy TAK!

Dlaczego motto Zajęć Plastycznych brzmi „Bądź kreatywny i baw się”?
Oprócz przyjemności i dobrej zabawy, którą bez wątpienia zapewniają dziecku zajęcia plastyczne, chcemy skupić się także na wykształceniu wśród uczestników myślenia kreatywnego. Kreatywność i innowacyjność stały się ostatnio ważnymi celami edukacyjnymi, które w dłuższej perspektywie mają skutkować umiejętnością nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania wszelkich problemów i zadań, z którymi człowiek się styka na co dzień. Scenariusze większości zajęć pomyślane są tak, by dać pole do popisu pomysłowości, która musi jednak uwzględniać realizm sytuacji. W ten sposób staramy się rozwijać kreatywność Twojego dziecka.

Czym zajmujemy się na Zajęciach Plastycznych?
Bardzo dbamy o to, aby zajęcia były dostosowane do wieku dziecka:
Młodszym dzieciom pozostawiamy w tworzeniu całkowitą swobodę i szanujemy ich sposoby postrzegania świata. Jeżeli w dziecięcej pracy gruszka wygląda jak avocado a pomarańcza ma kształt bliżej nieokreślony – to nie szkodzi. Małe dzieci nie potrafią co prawda rysować jak dorośli, posiadają jednak doskonałe wyczucie barwy, a ich prace są oszałamiająco spontaniczne. To, co robimy (i możemy zrobić), to rozwijanie ich zdolności manualnych poprzez zapoznawanie małych uczestników z różnorodnymi narzędziami plastycznymi w ramach całego wachlarza proponowanych technik.

W grupie starszych dzieci uczymy obserwacji otoczenia i sposobów odwzorowania go na płaszczyźnie. W XVIII i XIX wieku rysunek stanowił część podstawowego wykształcenia. Dzisiaj posługują się nim nie tylko artyści, ale także architekci, inżynierowie i projektanci. Zasady rysunku przydają się nam we wszystkich stosowanych technikach i tematach.

Ponadto starszej grupie proponujemy zajęcia skoncentrowane na praktycznej znajomości wybranych środków wyrazu plastycznego. Kolejne spotkania odsłaniają przed uczestnikami bogactwo takich zdobyczy plastyki jak: światłocień, faktura, kontrast, plama, perspektywa itp.

Co powinno się wiedzieć przed zapisaniem dziecka na Zajęcia Plastyczne?

GRUPY
Zajęcia Plastyczne w Miejskim Domu Kultury „Południe” w filii Piotrowice odbywają się z podziałem na dwie grupy:

I grupa – Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od lat 5 – 7)
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00

II grupa – Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (od lat 8 )
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, godz. 17.15 – 18.45

Każda z grup może liczyć maksymalnie 12 osób.

OPŁATY
Zajęcia Plastyczne są bezpłatne, jednakże rodzic zapisujący dziecko jest zobowiązany do uiszczenia semestralnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł na konto MDK „Południe”. Ponadto, co wynika ze specyfiki zajęć, obowiązuje składka na materiały plastyczne w wysokości 5 zł/każdy miesiąc.

 

OGŁOSZENIA:

5 września 2013

W roku szkolnym 2013/2014 Zajęcia Plastyczne  w filii Piotrowice odbywać się będą w poniedziałki. Grupa młodsza  godz. 16.00 – 17.00, grupa starsza godz. 17.15 – 18.45