REGULAMIN – „Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”

KONKURS MALARSKI „ŚLĄSKIE STRASZKI – BOHATEROWIE LEGEND BAJEK I PRZYWIAREK” KATOWICE 2017 Edycja VIII

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Śląskie straszki – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”. Konkurs odbywa się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków. W tym roku konkurs malarski został poprzedzony konkursem prozatorskim, w ramach którego zostało nagrodzonych 11 krótkich tekstów (opowiadań, bajek, baśni) opierających się na tradycjach kultury śląskiej. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu malarskiego proszeni są o stworzenie kompletu co najmniej 3 ilustracji obrazujących wybrany tekst. Teksty dostępne są poniżej (do poprawnego wyświetlenia tekstów potrzebny jest program Adobe Reader!)
REGULAMINklik

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 15 LUTEGO – 31 KWIETNIA 2017
Teksty: (kliknięcie w tytuł tekstu wyświetli załącznik)

Wiktoria Wawrzyńczyk, Licho, licho, licho

Natalia Cuber, Powiastka o starziku konradzie

Michaela Coban, Osada Bubki

Marta Romanek, Dlaczego

Magdalena Staniek, Bobcio

Katarzyna Wolnicka, Historia o odwadze

Julia Noworzyn, Płonąca żagiew

Daria Bogdanowicz, Narada

Anna Sadlej, Konflikt Pokoleń

Alicja Widera, Opowiastka