Klub Młodych Przyrodników

Piotrowice, ul. Jankego 136
Spotkania w każdy wtorek. Godzina 17.00 – 19.00
Spotkania prowadzi Łukasz Fuglewicz