Kontakt-Piotrowice

MDK „Południe” w Katowicach
Filia nr w Piotrowicach
ul. Gen. Jankego 136
40-617 Katowice

tel:
32 205 92 81
e-mail:
piotrowice@mdkpoludnie.com

Biuro:
Poniedziałek: 11.00 – 16.00
Wtorek: 11.00 – 17.00
Środa: 12.00 – 18.00
Czwartek: 15.00 – 18.00
Piątek: 15.00 – 18.00