Rada Jednostki Pomocniczej nr 19

Terminy posiedzeń Rady w 2019 roku – zawsze druga środa miesiąca w miesiącach nieparzystych:
I piętro, sala nr 12 – godzina rozpoczęcia – 18.15

9 stycznia
13 marca
8 maja
10 lipca
11 września
13 listopada

Terminy dyżurów radnych Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 w roku 2019
Pierwszy poniedziałek miesiąca (w sierpniu przerwa urlopowa), sala 6  (parter)