Rada Jednostki Pomocniczej nr 19

Dyżury Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w Katowicach – Piotrowicach odbywają się w każdy wtorek, godz.17.00

Katowice – Piotrowice, ul. Jankego 136

Otwarte sesje odbywają się raz w miesiącu w każdy II wtorek miesiąca, godz. 18.00.