Mała rzeźba w Murckach

Pracownia Małych Form Rzeźbiarskich MDK „Południe” w Murckach zaprasza.
Na naszych zajęciach rękodzielniczych szczególną uwagę poświęcamy trójwymiarowości w sztuce. Stosując różne materiały plastyczne, takie jak np.: glina, masa solna, utwardzany papier, drewno, gips, wykonujemy prace w różnych technikach rzeźbiarskich.

Cały proces tworzenia jest czasochłonny oraz wymaga staranności. Dzięki temu twórcy  uczą się konsekwencji w działaniu i wytrwałości. Praca z materiałem rzeźbiarskim  wycisza i pobudza wyobraźnię przestrzenną. Nasze spotkania, służą nade wszystko  budowaniu pozytywnej więzi emocjonalnej miedzy uczestnikami.

Murcki | piątek, godz. 17.30 – 19.00

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym i nie tylko. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą brać udział ze swoimi  dorosłymi opiekunami. Miesięczny koszt zajęć dla dzieci – 20,00 zł. Szczegółowe informacje na temat opłat dla dorosłych i ewentualnych zniżek uzyskać można na miejscu w placówce.

Zachęcamy do odkrywania osobistego potencjału oraz wyrażania emocji w pięknym procesie twórczym. Zajęcia prowadzi Magdalena Hejlak.

Autor zdjęć: Anna Wróblewska – Bielec