Senior w akcji!

Zapraszamy wszystkich seniorów, mieszkańców południowych dzielnic Katowic, na zajęcia warsztatowe: Podlesie (24 maja, 10.00) – ekowarsztaty artystyczne, Piotrowice (29 maja, 10.00) – warsztaty rękodzielnicze; Zarzecze (30 maja, 10.00) – warsztaty koronczarskie. Zapisy w biurach MDK.