Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – spotkanie informacyjne

26 października w Podlesiu obyło się spotkanie informacyjne na temat Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic, w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego oraz  podniesienie świadomości mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice z zakresu profilaktyki raka jelita grubego

Program jest realizowany przez Ośrodek Medyczny Tommed.