“Dzika Kostuchna” – spotkanie

Spotkanie informacyjno – edukacyjne.

Kostuchna | 15 stycznia, godz. 17.00

W programie: prelekcja przyrodnika Łukasza Fuglewicza, dyskusja nt. roli dzików w przyrodzie, „Dzika maska” – warsztaty plastyczne.