Zajęcia plastyczno – rzeźbiarskie dla przedszkolaków z Murcek z panią Magdą Heljak