Projekt DKF “KOSTA FILM”

Dyskusje przed ekranem

Dyskusyjny Klub Filmowy powstaje przy Miejskim Domu Kultury „Południe”. Będzie gromadził miłośników sztuki filmowej pragnących pogłębić swoje wiadomości w tej dziedzinie. Umożliwi też projekcję utworów o wysokich walorach artystycznych, organizację spotkań z filmologami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki i nauki. Pokazy filmowe będą ujęte w cykle tematyczne. Status DKFu pozwoli nam korzystać z zasobów Filmoteki Narodowej oraz Instytutu Audiowizualnego, pozwoli na nawiązanie współpracy z Wydziałem Radia i Telewizji UŚ i wiele innych działań. Jednak przede wszystkim będziemy mogli prowadzić lepszą informację o repertuarze kinowym, podawać tytuły konkretnych filmów na plakatach i w mediach społecznościowych. Jak wiadomo każda publiczna emisja filmowa jest objęta licencją. Do tej pory korzystaliśmy wyłącznie z Parasola Licencyjnego MPLC, pozwalającego nam na publiczne odtwarzanie filmów bez możliwości ich reklamy. Dyskusyjny Klub Filmowy skutecznie to zmieni na lepsze. Będziecie Państwo mieć pełną informację. W maju i czerwcu zapraszamy w każdą środę na film. W okresie wakacyjnym zaproponujemy Poranki Filmowe dla dzieci. A już jesienią, dzięki Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu zaprosimy na cykliczne projekcje: „Gwiezdne wojny. Saga”, „Wieczór horroru” „Retro kino” – a w nim zrekonstruowane hity filmowe lat przedwojennych. Dzieciom i rodzicom przypomnimy Reksia i zapomnianego wróbla Ćwirka, czyli … „Przygód kilka wróbla Ćwirka”.