Z kijkami po zdrowie – prelekcje

Zapraszamy na bezpłatne spotkania prozdrowotne, warsztaty z dietetykiem oraz stałe propozycje poprawienia kondycji i zdrowia podczas ćwiczeń i marszów nordic walking.

Zarzecze | 4, 18, 25 października, godz. 17.00

Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Z kijkami po zdrowie” finansowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego.