Klub Aktywnego Seniora

Zapraszamy na otwarte zajęcia dla seniorów, podczas których m.in. ćwiczymy pamięć i gramy w Scrabble.

Piotrowice | 7 stycznia, 28 stycznia, godz. 10.00

Klub to także warsztaty artystyczne oraz zajęcia i prelekcje na temat zdrowia i zachowania lepszej kondycji.