Grupa malarska PoCoiDlaKogo, obecnie st

Po co i dla kogo? Pytanie będące nazwą grupy jest jednocześnie jej programem.
Grupa ma formułę otwartą. Utworzyła się w ramach funkcjonującego od siedmiu lat kursu rysunku i malarstwa. Skupia osoby w różnym wieku, pracujące na różnych poziomach i mające różne oczekiwania wobec malarstwa. Podstawową zasadą jest szacunek dla indywidualności i odrębności wypowiedzi artystycznej.

Odmienność doświadczeń, ich wzajemna wymiana dają zaskakujące efekty w pracach. Uczestnicy przygotowują ekspozycje zbiorowe, wystawy indywidualne, biorą udział w corocznych plenerach malarskich (m.in. do Pszczyny i Świerklańca).

Trzon grupy stanowią kobiety. Dynamiczne i kreatywne. Seminaryjne wykłady z historii i socjologii sztuki, prowadzone w grupie, pozwalają im na bardziej świadome poruszanie się w obszarach współczesnej plastyki.
Grupa Po co i dla kogo? działa przy Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach. Powstała przed pięcioma laty, w ramach kursu rysunku i malarstwa, prowadzonego przez Sonię Pryszcz-Botor. Od 2016 roku jest prowadzona przez Pawła Synowca. Od lipca 2023 roku grupa działa jako Stowarzyszenie PoCoiDlaKogo.

Galerie artystów grupy


 • Agnieszka Chromińska


 • Agnieszka Kilisz – Gruszka


 • Beata Kliś


 • Janina Matysiewicz


 • Katarzyna Grad


 • Lucyna Soja


 • Mariola Zarek


 • Alicja Mecner


 • Wanda Wolny


 • Wojciech Śluzek


Relecje z wernisaży


 • „Pocoidlakogo poplenerowo” / MDK „Południe” w Podlesiu / 26 czerwca 2017
 • Galeria Szyb Wilson / 11 września 2014


 • MDK „Południe” w Piotrowicach / 19 września 2014