MDK "Południe"
w Katowicach

Ul. T.B.Żeleńskiego 83
40 - 750 Katowice
32 209 47 72
mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

 

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Portal BIP ma za zadanie służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Podstawa prawna: 
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

Przepisy wykonawcze:  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Strona główna BIP: http://www.bip.gov.pl

logoepuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Adres skrzynki na ePUAP: /mdkpoludnie/skrytkaESP)

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Redakcja strony:

Błażej Roguz
ul. Żeleńskiego 83
40 – 750 Katowice
32 209 47 72
blazej.roguz@mdkpoludnie.com

Wprowadzenie: Błażej Roguz
Osoba odpowiedzialna: Bogdan Kallus
Wytworzenie informaci: 22.01.2007
Udostępnienie informacji: 01.03.2013

Plan funkcjonowania

Informacje o jednostce

Schemat organizacyjny

Regulaminy

Plan finansowy

Rejestry, ewidencje i archiwa

Informacje nieudostępnione

Informacje o kontrolach

Rejestr zmian

Skargi i wnioski

Przetargi

Oferty pracy

Pomoc