Polityka prywatności

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Dane przechowujemy w formie dokumentacji papierowej, na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych: klientów poczty email, oprogramowania wykorzystywanego przez dział księgowości i kadr oraz serwisu MailChimp służącego do redagowania i dystrybucji Newslettera.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy. Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego).
Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji imprez, warsztatów, wycieczek). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. Newsletter), w każdej chwili można z niej zrezygnować.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas.

Wzory wniosków pomocnych przy dochodzeniu swoich praw związanych z ochroną danych osobowych znajdziesz na dole strony.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane gromadzone za pośrednictwem strony MDK „Południe” w Katowicach
Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: dane demograficzne (wiek i płeć), zainteresowania, dane geograficzne (język i lokalizacja – kraj i miasto) zachowania użytkowników (nowi a powracający, częstotliwość wizyt, zaangażowanie), nazwa przeglądarki i sieci z jakiej korzysta użytkownik, typ systemu operacyjnego, typ urządzania (komputer stacjonarny, tablet, telefon) oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane są gromadzone przy pomocy serwisu Google Analytics (Polityka Prywatności Google). Dane pozyskiwane przez serwis Google Analytics są przez nas przechowywane przez okres 26 miesięcy. Dane wykorzystujemy do generowania statystyk odwiedzin naszej strony. Są nam one pomocne w dostosowywaniu oferty dla odwiedzających nas mieszkańców Katowic. W ten sposób łatwiej jest nam poznać ich potrzeby oraz oczekiwania wobec instytucji. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Pliki cookie (pol. ciasteczka)
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Newsletter MDK „Południe”
Co się dzieje z adresami email subskrybentów newslettera? Administratorem danych jest MDK „Południe” z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Boya -Żeleńskiego 83. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe dostarczanie newslettera. MDK „Południe” zapewnia subskrybentom możliwość poprawy danych oraz usunięcia ich z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, napisz do nas na adres newsletter@mdkpoludnie.com (sugerujemy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów MDK „Południe””) lub kliknij link „Wypisz się” w stopce newslettera. Zliczamy otwarcia newslettera, żeby wiedzieć do ilu, orientacyjnie, osób docieramy z naszą ofertą. Zliczamy też kliknięcia w linki zawarte w newsletterze w celu poznania zainteresowań kulturalnych odbiorców newslettera. Do wysyłania newslettera używamy platformy MailChimp, której udostępniamy Twój adres email. Politykę Prywatności serwisu MailChimp znajdziesz na https://mailchimp.com/legal/privacy/. Oprócz serwisu MailChimp nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email.

Dane użytkowników Telecentrum
Telecentrum to miejsce gdzie każdy może skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Takie punkty funkcjonują w naszych placówkach w Kostuchnie, Piotrowicach, Murckach i Zarzeczu. Osoby, które chcą skorzystać z Telecentrum są przez nas proszone (poprzez okazanie dokumentu tożsamości) o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Podanie tych danych jest warunkiem skorzystania z Telecentrum. Dane te są nam potrzebne na wypadek uszkodzenia bądź kradzieży sprzętu. Nikomu ich nie przekazujemy. Dane są przez nas usuwane po 6 miesiącach od ostatniego zarejestrowanego przez nas korzystania z Telecentrum przez osobą, której dane osobowe dotyczą.

Dane uczestników konkursów
Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestniczek i uczestników oraz imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz wysłanej nagrody zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród – jest to niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Dane uczestniczek i uczestników usuwamy niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym został on zorganizowany. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres Inspektora Ochrony Danych MDK „Południe”.

Dane uczestników imprez i zajęć
W większości przypadków organizowanych przez MDK „Południe” imprez nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku niektórych imprez (np. wycieczki) i wszystkich zajęć wymagamy rejestracji uczestników. Co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter imprezy lub zajęć będzie wymagał zebrania innych informacji. Jeżeli uczestnikiem imprezy lub zajęć jest osoba niepełnoletnia prosimy o podanie danych opiekunów prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisania się na imprezę lub zajęcia. Dane te przetwarzamy w celu organizacji zajęć – jest to niezbędne do wykonania umowy.

Dane usuwamy niezwłocznie po zakończeniu imprezy bądź zajęć, jednak nie później niż 7 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres Inspektora Ochrony Danych MDK „Południe”.

Przy okazji organizacji imprez i zajęć pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności MDK „Południe”.

Dane osób wypożyczających stroje
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne aby wypożyczyć strój. Dane te przetwarzamy w celach organizacyjnych – jest to niezbędne do wykonania umowy. Podanie zawartych w umowie danych jest zabezpieczeniem w wypadku niezwrócenia stroju lub jego uszkodzenia. Dane usuwamy niezwłocznie po zwrocie wypożyczonego stroju.

Dane ludzi mediów, urzędników miejskich i radnych 
Przetwarzamy dane ludzi mediów, urzędników i radnych pozyskane bezpośrednio od nich lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez MDK „Południe”.
Dane przetwarzamy do końca działalności MDK „Południe”. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres Inspektora Ochrony Danych MDK „Południe”.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie mdkpoludnie.com), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności MDK „Południe”.

Dane osób komunikujących się z MDK „Południe” przez portale społecznościowe
Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także MDK „Południe”. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali.
Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

Dane osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny, prowadzony przez MDK „Południe” w Katowicach w jego siedzibach w Kostuchnie, Piotrowicach, Murckach i Zarzeczu, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Zapisu monitoringu nie przekazujemy innym podmiotom, nie udostępniamy go nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa). Posiadasz dostęp do wglądu swoich danych osobowych zgromadzonych za pomoc monitoringu. Nagranie dokonane za pomocą monitoringu jest przechowywane przez okres 30 dni.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt:
Inspektor Ochrony Danych: Błażej Roguz, blazej.roguz@mdkpoludnie.com.

Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Wzory wniosków

Poniżej do pobrania wzory wniosków, pomocnych przy korzystaniu z praw jakie daje RODO, opracowane przez Fundację Panoptykon.

Wniosek o udostępnienie informacji o przetwarzanych danych
Wniosek o udostępnienie kopii danych
Sprzeciw wobec przetwarzania danych
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Żądanie usunięcia danych
Skarga do Prezesa UODO