Kontakt-Piotrowice

MDK „Południe” w Katowicach
Filia nr w Piotrowicach
ul. Gen. Jankego 136
40-617 Katowice

tel:
32 205 92 81
+48 665 674 255

e-mail:
piotrowice@mdkpoludnie.com

Placówka czynna:
poniedziałek | 9.00 – 21.00
wtorek | 9.00 – 21.00
środa | 11.00 – 21.00
czwartek | 9.00 – 21.00
piątek | 11.00 – 21.00

Biuro:
poniedziałek | 12.00 – 15.00
wtorek | 10.00 – 15.00
środa | 11.00 – 15.00
czwartek | 17.00 – 15.00
piątek | 11.00 – 15.00