Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
MDK „Południe” w Katowicach

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa mdkpoludnie.com była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników
1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
2. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
3. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
5. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
6. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie (fokus).
7. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
8. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
9. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
10. Strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana.
11. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
12. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – według załącznika nr 4 – zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.