Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
MDK „Południe” w Katowicach

Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach
ul. Żeleńskiego 83, 40 – 750 Katowice

Data publikacji strony internetowej: 2016 – 02 – 15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 – 03 – 15

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa mdkpoludnie.com była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników
1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
2. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
3. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
5. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
6. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie (fokus).
7. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
8. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
9. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
10. Strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana.
11. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
12. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – według załącznika nr 4 – zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie niedostępności: Błażej Roguz (blazej.roguz@mdkpoludnie.com).

Data sporządzenia: 2020 – 03 – 18


Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. T.Boya-Żeleńskiego 83, 40-750 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku.
Dwie kondygnacje schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze szerokie.
Jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych na pierwszym piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak oznaczonych miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK.


Miejski Dom Kultury „Południe” filia nr 1
ul. Jankego 136, 40 – 617 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Pomieszczenia na czterech kondygnacjach: parter, I piętro, II piętro, III piętro
7 kondygnacji schodów

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze szerokie
1 winda dostępna z poziomu chodnika
1 toaleta dla osób niepełnosprawnych na pierwszym piętrze

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W podwórzu budynku znajduje się prywatny parking MDK z jednym oznaczonym miejscem postoju dla osób niepełnosprawnych. Tuż obok tego miejsca mieści się wjazd do windy, bezpośrednio z poziomu chodnika. Winda, z poziomu chodnika, jest obsługiwana przez portiera wzywanego dzwonkiem. Przyciski dzwonka znajdują się z przodu i z tyłu budynku, na wysokości odpowiedniej dla osób niepełnosprawnych. Winda obsługuje parter i trzy piętra budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
1 oznaczone miejsce parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK.


Miejski Dom Kultury „Południe” filia nr 2
ul. P. Kołodzieja 42 ,  Katowice – Murcki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku
Dwie  kondygnacje schodów

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz  szeroki
Brak toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak oznaczonych miejsc parkingowych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK.


Miejski Dom Kultury „Południe” filia nr 3
ul.  P. Stellera 4, 40 – 748 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku
Dwie kondygnacje schodów

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze wąskie.
Jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Do budynku można wejść drugim wejściem znajdującym się z tyłu budynku z poziomu chodnika.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak oznaczonych miejsc parkingowych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK


Miejski Dom Kultury „Południe” filia nr 4
ul. Sołtysia 25, 40-748 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Pomieszczenia znajdują się  na pierwszym piętrze budynku
1 kondygnacja schodów (wewnątrz)
Schody prowadzące do budynku (na zewnątrz)

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz wąski
Toalety nie przystosowane do osób niepełnosprawnych
Do toalet prowadzą 4 stopniowe schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Możliwość z korzystania z parkingu pod budynkiem ale brak oznaczeń dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK.