Klub Aktywnego Seniora “Każdy może” – ceramika i szkło