Rada Jednostki Pomocniczej nr 18

Spotkania Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 w Katowicach – Murckach.
Otwarte sesje
odbywają się raz w miesiącu:

7 września 2017, 18.00
19 października 2017, 18.00
16 listopada 2017, 18.00
7 grudnia 2017, 18.00