Konkurs Prozatorski “Straszki Śląskie…”

Zapraszamy do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Prozatorskiego “Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”.

Szczegółowy regulamin:
KONKURS PROZATORSKI regulamin

Warunki konkursu:

  1. Konkurs ma charakter otwarty.
  2. Gatunek literacki: Bajka lub baśń dla dzieci

Gatunek bajki rozumiany jako krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie) wynikający z jej treści, posiadający łatwą do przyswojenia fabułę, posługujący się personifikacją, alegoryczny.

Baśń (gatunek epicki) rozumiana jako krótki tekst z przewagą pierwiastków fantastycznych, cudownych, magicznych nad realnymi. Przynależy do folkloru: zawiera ludową mądrość, przedstawia wierzenia ludowe.

  1. Tematyka zawierająca elementy folkloru śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci straszków śląskich
  2. Długość tekstu: do 4 stron A4, czcionka 12, akapit 1,5, marginesy 2,5
  3. Termin nadsyłania prac: od 1 listopada 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Dodaj komentarz

(*) Wymagane. Twój email nie będzie widoczny