Historia bez podręcznika

„Historia bez podręcznika” to projekt, który realizujemy dzięki dofinansowaniu otrzymanym z Muzeum Historii Polski w ramach Projektu „Patriotyzm Jutra”.

Piotrowice | wrzesień 2017

„Historia bez podręcznika” to cykl zajęć historycznych, które mają na celu przybliżenie odbiorcom życia codziennego w różnych okresach historii Polski. Skupiają się na następujących kwestiach: warunki mieszkalne, dostępne profesje, obowiązki poszczególnych grup społecznych, role kobiet i mężczyzn, rzeczywistość dziecka; życie codzienne na wsi, w miastach, na dworze królewskim; życie codzienne ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, zaborów, okupacji.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, szczególnie z klas 4-6 szkoły podstawowej. Odbywają się na terenie Miejskiego Domu Kultury „Południe” filii nr 1 w Katowicach – Piotrowicach. W zajęciach uczestniczą grupy zorganizowane z katowickich szkół podstawowych, których dyrektorzy dokonają zgłoszenia w biurze MDK. Tematyka: życie codzienne w średniowieczu, nowożytność, życie codzienne w XIX wieku, życie codzienne w I połowie XX wieku. Odbędzie się 10 spotkań. Zajęcia mają zróżnicowaną formułę na którą składają się: prelekcje multimedialne z pokazem zdjęć i materiałów filmowych, prezentacje strojów, zbroi, przedmiotów codziennego użytku, mundurów wojskowych; opowiadania seniorów -świadków wydarzeń I połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej), zajęcia warsztatowe.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE SĄ DOSTĘPNE NA LICENCJI CC BY – NC – ND 4.0
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MHP W RAMACH PROGRAMU „PATRIOTYZM JUTRA”