Forum dobrych praktyk w edukacji

Zaprasza Otwarty Klub Przyrodnika. Warsztaty z zakresu interdyscyplinarnych zajęć rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Piotrowice | 18 stycznia, 17.30

Tematem wiodącym będzie edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Zaprezentujemy sprawdzone sposoby na animację grupy.