Leśna opowieść

Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej z Jerzym Szołtysem, leśnikiem, tropicielem i pasjonatem historii żubrów w śląskich lasach.

Podlesie | 18 marca, 17.00

Inicjatywa finansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018.