Turniej Jednego Wiersza – edycja wiosenna

Zapraszamy poetów do próby swoich sił w Turnieju Jednego Wiersza, cyklicznej imprezie o zasięgu ponadregionalnym.
Skład jury:
Przewodnicząca: Sabina Wawerla-Długosz
Barbara Janas-Dudek
Weronika Górska

Piotrowice | 10 maja, godz. 18.00

Zwycięskie wiersze zostaną opublikowane w miesięczniku kulturalnym „Wobec” zaś ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.