Wojewódzki amatorski konkurs fotograficzny “Przyroda w obiektywie”

REGULAMIN ORAZ RODO

Wojewódzki konkurs fotograficzny “Przyroda w obiektywie” 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji amatorskiego konkursu fotograficznego organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach – Piotrowicach pt. „Przyroda w obiektywie”. Zadaniem naszego konkursu jest zachęcenie fotografów amatorów
w wieku od 5 do 105+ do stworzenia ciekawych fotografii ukazujących piękno i niezwykłość polskiej przyrody. Świat fauny, flory, fungii oraz przyrody nieożywionej, które nas otaczają kryją w sobie nieskończoną ilość ekscytujących tematów oraz form wartych uchwycenia. Konkurs ma na celu pobudzić zainteresowanie uczestników przyrodą oraz sztukami wizualnymi, co powinno
zaowocować stworzeniem interesujących tematycznie obrazów fotograficznych, o malowniczych i ciekawych formach.

Kurator konkursu: Łukasz Fuglewicz, instruktor MDK „Południe”
Nadzór organizacyjny: Tomasz Niechciał, instruktor MDK „Południe”

JURY:
Przewodniczący Jury: Łukasz Fuglewicz, przyrodnik, instruktor zajęć przyrodniczych w MDK
„Południe”, instruktor w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Prowadzi szeroko
zakrojone działania z zakresu animacji przyrodniczo – ekologicznej, jest mykologiem amatorem.
+ dwóch jurorów, w tym fotografik oraz plastyk

Warunki konkursu:
1. Wywołane bądź wydrukowane zdjęcia o minimalnym formacie 15 x 20 cm należy
przesłać na adres Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach – Piotrowicach
przy ul. Jankego 136, lub dostarczyć osobiście.
2. Każdy uczestnik może przesłać do 5 zdjęć.
3. Zdjęcia mogą być w kolorze lub czarno-białe
4. Każde zdjęcie powinno mieć z tyłu przyklejoną metryczkę:
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL ORAZ NR TELEFONU
KRÓTKI OPIS ZDJĘCIA
5. Zdjęcia powinny być nadesłane w terminie od 1 – 30 września 2018.

Konkurs ma charakter otwarty i nie przewiduje się kategorii wiekowych.
O wynikach konkursu zadecyduje poziom nadesłanych prac. Będą brane pod uwagę:
– odniesienie się do założeń konkursu koncentrujących się na promowaniu polskiej –
regionalnej przyrody i krajobrazów, nieszablonowość w potraktowaniu tematu, interesujący
dobór fotografowanych obiektów, walory plastyczne i wartość estetyczna fotografii, jakość.

Zostaną przyznane nagrody książkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz za zdobycie
wyróżnienia.

Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone na wystawie, której wernisaż odbędzie się 25 października o g. 18.00 w MDK Południe w Piotrowicach w ramach spotkania Otwartego Klubu Przyrodników.

Pytania/ kontakt:
Łukasz Fuglewicz: 728 22 80 60; lukaszfuglewicz@op.pl
MDK “Południe” filia w Piotrowicach, tel.: 32 205 92 81