Wyniki konkursu „Śląskie straszki…”

Protokół z posiedzenia jury III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Śląskie Straszki – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”.POBIERZ PROTOKÓŁ