Klub Aktywnego Seniora – spotkanie z dietetykiem

Tym razem uczestniczki Klubu wysłuchały prelekcji na temat zdrowego i zrównoważonego żywienia. Dodatkowo, każda z Pań mogła dokonać pomiarów i skonsultować wyniki z Panią dietetyk z firmy Naturhouse Katowice.