KONKURS FOTOGRAFICZNY: Przyroda w obiektywie 2019

Konkurs którego zadaniem jest zachęcenie fotografów amatorów, w wieku od 5 do 105+, do stworzenia ciekawych fotografii ukazujących piękno i niezwykłość polskiej przyrody.

Prace można nadsyłać od 1 września do 25 października na adres: Miejski Dom Kultury „Południe” ul. Jankego 136, 40-617 Katowice,
z dopiskiem „Przyroda w obiektywie”.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM. UDZIAŁ W KONKURSIE JEDNOZNACZNY JEST Z WYPEŁNIENIEM METRYCZKI – ZGŁOSZENIA.

REGULAMIN 2019

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA + INFORMACJA RODO