12.01.Kolędowanie z zespołem Podlesianki – w ramach sptkań Koła Miłosników Godki i Pieśni Ślaskiej.

12.01. uroczyste kolędowanie z zespołem Podlesianki.Galeria