Jak świnki na Murckach węgiel wykopały – inscenizacja dla dzieci przedszkolnych 24.10.2019