Dożynkowe Dni Śląskie w Zarzeczu. Lekcje regionalne Wrzesień 2022

Tematem przewodnim Dni Śląskich w miesiącu wrześniu są wszelkie obrzędy dożynkowe towarzyszące zbiorom upraw z pól i gospodarstw. Dożynki to Święto Plonów. Dzieci podczas wycieczki szkolnej w naszej Izbie Regionalnej mogą dowiedzieć się ciekawych rzeczy o produkcji chleba i rodzajach zbóż oraz poznać oryginalne narzędzia rolnicze i proces młócenia zboża tzw. cepem. Dodatkową atrakcją są eksponaty z tegorocznych obchodów w postaci odświętnego chleba i korony dożynkowej.