Między kreplem a śledziem. Spotkanie Koła Miłośników Pieśni i Godki Śląskiej 11.02.