Krótka historia…

Miejski Dom Kultury „Południe” został założony w 2000 roku, uchwałą Rady Miejskiej Miasta Katowice nr XXVI/345/00 z dnia 28.08.2000 roku. Siedziba Domu Kultury znajduje się w Katowicach-Kostuchnie, przy ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego 83.

Dom Kultury prowadzi cztery filie w południowych dzielnicach miasta:

Filia nr 1 – w Katowicach-Piotrowicach, przy ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 136,

Filia nr 2 – w Katowicach-Murckach, przy ul. Pawła Kołodzieja 42,

Filia nr 3 – w Katowicach-Zarzeczu, przy ul. Pawła Stellera 4,

Filia nr 4 – w Katowicach-Podlesiu, przy ul. Sołtysiej 25.

Początkowo w skład MDK wchodziły trzy obiekty: Katowice-Kostuchna, Katowice-Piotrowice i Katowice-Murcki. W 2003 roku, rozpoczęła działalność filia nr 3 w Katowicach-Zarzeczu a od 2004 roku, filia nr 4 w Katowicach-Podlesiu.

Obiekt w Katowicach-Kostuchnie


Powstał na bazie działającego w latach 1990-2000, Zakładowego Domu Kultury KWK „Murcki”. Bezpośrednio po wojnie działała w tym miejscu Górnicza Świetlica Kulturalno-Oświatowa przy kopalni „Boże Dary”. W 1960 roku świetlica została przekształcona w Klub Górniczy przy którym działało kino „Róża”, później przemianowane na „Poemat”. W latach 60-tych Klubem Górniczym w Kostuchnie kierował Stanisław Oczko.

W 1976 r. doszło do połączenia kopalń „Boże Dary” i „Murcki” pod nazwą „Murcki”. W 1977 roku, w nowym budynku przy ul. Kołodzieja 44 w Katowicach-Murckach, otwarty został Zakładowy Dom Kultury KWK „Murcki”. Natomiast Klub Górniczy w Kostuchnie wraz z kinem „Poemat” działały jeszcze do 1982 roku. W dniu 1 czerwca 1990 roku, po wieloletnim remoncie, w miejscu dawnego Klubu Górniczego utworzono Zakładowy Dom Kultury KWK „Murcki” Ruch I (ZDK w Murckach nosił nazwę Ruch II).

W 1993 roku w związku z przekształceniami strukturalnymi zdecydowano o likwidacji ZDK Ruch II w Murckach. Całą działalność przeniesiono wówczas do ZDK w Kostuchnie przy ul. T. B. Żeleńskiego 83. W tym samym roku, samorząd Miasta Katowice zgodził się na stałe dofinansowywanie Zakładowego Domu Kultury. W latach 1993-2000 Miasto Katowice pokrywało ok. 50 % kosztów jego działalności.

W 2000 roku, majątek ZDK został przejęty przez nowopowstałą instytucję samorządową Katowic pod nazwą Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach.

Filia nr 1 w Katowicach-Piotrowicach


Jest całkowicie nową placówką. Uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności obiektu jako filii nr 1 MDK, nastąpiło w dniu 21 września 2000 roku. Była to także oficjalna inauguracja działalności całego Miejskiego Dom Kultury „Południe” w Katowicach. Uczestniczyli w niej Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz inni przedstawiciele samorządu i środowisk społecznych z trzech dzielnic: Piotrowic, Kostuchny i Murcek.

MDK w Piotrowicach funkcjonuje w budynku w którym miała swoją siedzibę, istniejąca do 1951 roku, gmina Piotrowice Śląskie. W następnych latach, w obiekcie tym mieściła się Przychodnia Opieki Zdrowotnej.

Filia nr 2 w Katowicach-Murckach


Działa w pomieszczeniach byłego Klubu Górniczego. Podobnie jak w sąsiedniej Kostuchnie, istniejąca wcześniej w Murckach Górnicza Świetlica Kulturalno-Oświatowa została w 1958 roku przekształcona w Klub Górniczy przy kopalni „Murcki”. Do 1968 roku klub zajmował pomieszczenia w budynku domu towarowego „pod zegarem” na murckowskim rynku (dziś Plac Kasprowicza) a następnie został przeniesiony do obiektu przy ul. Kołodzieja 42. W 1977 r. po oddaniu do użytku nowego obiektu przy ul. Kołodzieja 44 został utworzony Zakładowy Dom Kultury KWK „Murcki”. W 1993 r. ZDK w Murckach został zlikwidowany a budynek został wynajęty na rzecz II Prywatnego LO w Katowicach, które funkcjonowało w tym miejscu do 2007 r. W latach 2003-2009 w budynku tym, miała także swoją siedzibę niepubliczna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach.

W latach 1977 – 2000, pomieszczenia dawnego Klubu Górniczego przy ul. Kołodzieja 42, były wykorzystywane na rzecz Klubu Seniora przy KWK „Murcki”. We wrześniu 2000 r. władze Katowic zdecydowały o włączeniu tego obiektu do nowopowstałego Miejskiego Domu Kultury „Południe” jako filia nr 2. Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu dnia 17 grudnia 2001 roku, filia nr 2 została oddana do użytku.

Filia nr 3 w Katowicach-Zarzeczu

Powstała na mocy Uchwały Rady Miejskiej Katowic nr XXXIX/517/01 z dnia 10.09.2001 r. w miejscu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej. Uroczyste otwarcie obiektu i rozpoczęcie działalności po kapitalnym remoncie nastąpiło w dniu 16 stycznia 2003 roku.

Filia nr 4 w Katowicach-Podlesiu

Utworzona uchwałą Rady Miejskiej Katowic nr XIX/338/04 z dnia 19.01.2004 roku. Zlokalizowana jest na dobudowanej pierwszej kondygnacji budynku przy boisku klubu sportowego LGKS Podlesianka. Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie działalności nastąpiło 12 lutego 2004 roku.