Spotkania przy sztaludze

Czwartki, godz. 17.00 – 20.00
Koszt: 40 zł / miesiąc

Instruktor: Anita Sadlej – Stelmach
Mgr. sztuki po warszawskiej ASP, jest artystką zajmującą się malarstwem, tkaniną unikatową, papierem czerpanym. Prowadziła dotąd wiele warsztatów zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi, w zakresie: form manualnych, rysunku, malarstwa i tkaniny

,,Spotkania przy sztalugach’’ skierowane są dla osób dorosłych – amatorów i miłośników sztuki, wrażliwych na piękno, poszukujących miejsca, gdzie mogliby rozwijać swoje zdolności plastyczne. Na zajęciach, pod okiem instruktora, w artystycznej atmosferze, odkrywamy swój talent, rozwijamy umiejętności plastyczne, zaspokajamy potrzebę wyrazu twórczego.

W naszej pracowni uczestnicy mają okazję podzielenia się własnym doświadczeniem twórczym. Mogą zaproponować swoje tematy malarskie lub skorzystać z inspiracji przygotowanych przez instruktora.

W programie zajęć: rysunek, malarstwo sztalugowe (olej, akryl, tempera), akwarela, pastel, kolaż, a także wspólne wystawy i plenery.

Członkowie grupy otrzymują wsparcie instruktora w zakresie technik malarskich, kompozycji, motywu przewodniego oraz pomoc w odnalezieniu indywidualnej drogi artystycznej.

Uczestnicy zajęć malarskich zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały i przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia).

Wykorzystano ilustrację Edukacja zdjęcie utworzone przez gpointstudio – pl.freepik.com