Tańce śląskie. Edycja 2016.

Kostuchna | 28 kwietnia, godz.10.00
Jedyny w swoim rodzaju turniej taneczny dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, który ma na celu propagowanie i przypomnienie, niegdyś bardzo popularnych, śląskich tańców takich jak kołomajki, kowol, gołąbek czy diobołek. Turniej poprzedzają warsztaty. Zapisy w biurze MDK “Południe” w Katowicach-Kostuchnie.

Regulamin konkursu