Radni Rady Miasta

Dyżury Radnych RM Katowice w naszych placówkach:

 • Patrycja Grolik
  Dyżury w każdy trzeci wtorek miesiąca | godz. 17.30 – 18.30 | MDK „Południe” w Kostuchnie, ul. T.B.Żeleńskiego 83
  Dyżury –  ostatni wtorek | godz. 17.30 – 18.30 | MDK „Południe” w Murckach, ul. P.Kołodzieja 42
 • Beata Bala
  Dyżury – pierwszy poniedziałek miesiąca | godz. 18.00 – 19.00 | MDK „Południe” w Zarzeczu, ul. P.Stellera 4
 • Krzysztof Pieczyński
  Dyżury –  drugi czwartek miesiąca | godz. 18.00 – 19.00 | MDK „Południe” w Piotrowicach, ul. Jankego 136
 • Dawid Kamiński
  Dyżury – ostatni czwartek miesiąca | godz. 18:00 – 19:00 | MDK „Południe” w Piotrowicach, ul. Jankego 136