Rada Jednostki Pomocniczej nr 22

Dyżury Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 w Katowicach – Podlesiu odbywają się przy ul.Uniczowskiej 36.

Harmonogram posiedzeń RJP 22
RJP 22 w Podlesiu.
Dyżury radnych odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek w godz 17-18 w siedzibie Rady przy ul Uniczowskiej 36 w Podlesiu.