Chór „Hejnał” dzisiaj…

Próby chóru

Chór „Hejnał” zaprasza bardzo serdecznie na swoje próby, które odbywają się w MDK „Południe” w Piotrowicach, ul. Jankego 136 w każdy wtorek o godz. 18.00. Mile będą widziani wszyscy  mężczyźni, dla których śpiew jest pasją oraz chcieliby poprawić swoje śpiewacze umiejętności.

Dyrygent

mgr Wojciech Gwiszcz
Urodził się 6.06.1983 r. w Strzyżowie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studia na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu – kierunek: Kompozycja, Dyrygentura,  i Teoria Muzyki w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa ukończył w 2007 r.

Skład chóru

I Tenor

Brzoza   Leonard
Cymander  Gerard
Dziwisz   Antoni
Kaźmierczak  Andrzej
Kucz   Jan
Maślanka  Zygfryd
Stuła  Edward
Wieczorek  Czesław
Wieczorek   Jan

II Tenor

Hawlicki   Jerzy
Hofman   Eugeniusz
Kucharczyk  Stanisław
Nawrot   Henryk
Połap  Zygmunt
Wyciślik    Brunon

I Bas

Grabowski   Marian
Gruszka    Andrzej
Hadała   Kazimierz
Palion Jerzy
Ręka    Arkadiusz
Rutkowski   Zygmunt
Słomiany   Zygmunt

II Bas

Grychtoł   Zbigniew
Jarantowski  Adam
Nowak   Marian
Szyja  Jerzy
Szymański   Jerzy
Trzcionka   Janusz
Żemła   Jan