Turniej Tańców Śląskich w Formie Towarzyskiej

Cieszący się dużą popularnością turniej dla najmłodszych. Przedszkolne drużyny prezentują takie tańce jak kołomajki, kowol, gołąbek czy diobołek.

Kostuchna | 27 kwietnia, 9.00

Turniej połączony jest z warsztatami dla nauczycieli. Zapisy pod nr. tel. 32 202 97 67.