Straszki śląskie – finał 2018

Zapraszamy na podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ilustratorskiego „Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”.

Piotrowice | 30 listopada, godz. 11.00

Imprezie towarzyszyć będą opowieści o śląskich wierzeniach i zabawy andrzejkowe.