Fabryczka rękodzieła – linoryt

Międzypokoleniowe warsztaty graficzne. Zapoznamy się z techniką druku wypukłego żłobiąc matryce linorytnicze w celu wykonania autorskich stempli.

Piotrowice | 31 grudnia, godz.17.00

Ozdobimy nimi różne przedmioty. Zapisy w biurze MDK.