Pranie w Podlesiu

Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej. Pokaz tradycyjnego prania w wykonaniu zespołu regionalnego „Podlesianki”.

Podlesie | 7 kwietnia, godz. 17.00

Inscenizacja w zabawny sposób pokazuje niegdysiejsze życie codzienne na Górnym Śląsku. Prosimy o zapisy w biurze MDK .