XXVI Regionalny Przegląd Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza “Śląskie Śpiewanie” 2019

Kolejna edycja Śląskiego śpiewania za nami było dużo muzyki i przede wszystkim dużo śpiewu.