O „Podlesiankach”

Historia zespołu
W 1958 w Podlesiu powstaje Koło Gospodyń Wiejskich. Inicjatywa od razu staje się prężnym ogniskiem kulturalno – oświatowym. Gospodynie organizowały kursy kroju i szycia, haftu, układania kwiatów i stroików, kursy żywienia i gotowania. Panie na spotkaniach śpiewały różne pieśniczki śląskie, opowiadano o zwyczajach z życia mieszkańców Podlesia i okolic.
W 1980 roku kierowniczką koła została pani Genowefa Parysz, Ślązaczka od pokoleń. To dzięki Pani Genowefie w 1984 roku zrodził się pomysł aby założyć zespół regionalny „Podlesianki” złożony z członkiń koła gospodyń. Kolejną inicjatywą było powstanie 1990 roku „Malwinek” – dziecięcego zespołu folklorystycznego.
W 2002 roku Genowefa Parysz zrezygnowała z kierowania zespołem. Nową kierowniczką została Pani Krystyna Nicińska, która pełni tę funkcję do teraz.

Stroje „Podlesianek”
Stroje „Podlesianek” są wzorowane na strojach ich mam i babć, które tak ubierały się na różne okazje: uroczystości kościelne, państwowe i rodzinne. Niektóre elementy strojów mają przeszło sto lat. Za autentyczność strojów zespół jest nagradzany na przeglądach folklorystycznych.

Izba regionalna
W latach 90. pojawił się pomysł aby zespół w swojej siedzibie, przy ul. Uniczowskiej w Podlesiu, zaczął gromadzić stare meble, różne sprzęty gospodarstwa domowego, często zapomniane przez młode pokolenie. Dzięki tej inicjatywie dzisiaj w tym miejscu mamy prężnie działające mikro muzeum, w którym odbywają się lekcje edukacji regionalnej dla uczniów pobliskich szkół. Lekcje prowadzone przez członkinie „Podlesianek”, często w śląskiej godce, cieszą się dużą popularnością.

Sukcesy zespołu
Zespół regionalny „Podlesianki” działa prężnie od 35 lat. Na swoim koncie ma wiele sukcesów – jest laureatem lokalnych i ogólnopolskich przeglądów zespołów regionalnych. Zespół występował min.: w Toruniu na festiwalu ‘’O Matce Pieśń’’, w Licheniu na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, na Międzynarodowym Festiwalu „Balkan Folk Fest” w Bułgarii oraz we lwowskiej Akademii Muzycznej.
„Podlesianki” występują w szkołach, przedszkolach, w do¬mach opieki społecznej i domach emeryta. Uświetniają swoimi występami obrzędy religijne. Są niezastąpione podczas obchodów dożynek w Katowicach.

Współpraca z Miastem Katowice
Przyjaciółmi zespołu od zawsze byli włodarze Katowic: wiceprezydent Krystyna Siejna oraz prezydenci Piotr Uszok i Marcin Krupa. Od 2002 roku zespół współpracuje z MDK „Południe”, który m.in. wspomaga „Podlesianki” poprzez swoich akompaniatorów: Leona Eberta (do 2011 r.) oraz obecnie Gabrielę Suchanek.