Wojennymi śladami – spacer historyczny

Klub Miłośników Murcek zaprasza na historyczny spacer śladami II wojny światowej w Murckach.

Murcki | 19 października, godz. 15 00 

Zbiórka przy budynku MDK “Południe”, ul. P. Kołodzieja 42. Udział w wycieczce bezpłatny.