Solnym Szlakiem przez Podlesie

Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej.

Podlesie | 24 listopada, godz. 17.00

Spotkanie będzie poświęcone historycznemu Szlakowi Solnemu, który wiódł niegdyś przez południe dzisiejszych Katowic. Spróbujemy odnaleźć jego ślady w krajobrazie współczesnego Podlesia.