Turniej Jednego Wiersza

Zapraszamy twórców do uczestnictwa w konkursie poetyckim, podczas którego publicznie, przed jury, przedstawia się jeden wiersz własnego autorstwa, nieprezentowany i niepublikowany nigdzie wcześniej.

Piotrowice | 15 listopada, godz. 17.00

Dla autorów najlepszych tekstów przewidziano nagrody.