Przodkowie z Murcek – ODWOŁANE

Spotkanie, na którym poruszymy wiele zagadnień dotyczących genealogii. W roli eksperta Jakub Grudniewski.

Murcki | 25 marca, godz. 17.00

Impreza, gościnnie, odbędzie się w nowej siedzibie biblioteki w Murckach przy ul. Goetla 2.