Spotkania RJP 20 w Zarzeczu

Spotkanie odbywają się w siedzibie MDK “Południe” w Katowicach – Zarzeczu, ul. P. Stellera 4.

Terminy spotkań:

Sesje RJP 19: 
ŚRODY – 25 marzec, 29 kwiecień, 03 czerwiec, godz. 18.00.
 
Dyżury Radnych
ŚRODY – 26 luty, 11 marzec, 15 kwiecień, 13 maj, 17 czerwiec, godz. 19.00